Foto: Žepački vatrogasci dobili vrijednu opremu

 Foto: Žepački vatrogasci dobili vrijednu opremu

Služba za civilnu zaštitu i vatrogasna postrojba općine Žepče postala je vlasnikom nove Motorola radio-komunikacijske opreme.

Opremu je isporučila i montirala firma TeleGroup d.o.o. Sarajevo, u okviru projekta „Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti“ (PREPS), uz sufinanciranje između Općine Žepče u iznosu od 56,06 % i CRS-a u iznosu od 43,94 %.

Općina Žepče je u 2020. godini izvršila nabavku dijela opreme, čime je djelomično uspostavljen sustav veze, te je ovom nabavkom sistem veze uspostavljen na području cijele općine Žepče.

Navedena oprema će uveliko olakšati rad vatrogasaca na intervencijama i omogućiti bolju komunikaciju na terenu, te mogućnost povezivanja sa svim Mjesnim zajednicama na području općine Žepče, u slučaju prirodnih ili drugih nesreća.

„Zahvaljujemo se JP HT ERONET na ustupanju dijela objekta na Matinskom Visu u koji smo postavili našu opremu i naravno CRS-u što su izabrali općinu Žepče da budemo dio ovog projekta“ poručili su iz PVJ Žepče.

Slične objave