Foto: U novom Šeheru održana 22. Skupština UHAKUD u BiH

 Foto: U novom Šeheru održana 22. Skupština UHAKUD u BiH

HKUD „Gromovnik“ Novi Šeher je bio domaćin organizacije 22. Skupštine Udruge hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava u BiH (UHAKUD u BiH). U subotu, 24. veljače 2024., u prelijepim prostorijama „Villa Rossi“ u Novom Šeheru okupili su se predstavnici brojnih KUD-ova iz cijele Bosne i Hercegovine.
Nakon pozdravnih obraćanja Nike Kožulovića, predsjednika Gromovnika i Marinka Kelavića, potpredsjednika UHAKUD-a u BiH, Skupština je usvojila izvješće o radu UHAKUDa za 2023. godinu. Nakon toga, usvojen je i Plan rada za 2024. godinu. Uz organizaciju Državne smotre izvornog folklora Hrvata u BiH u Mostaru i ove godine će se održati višednevni seminari tradicijske glazbe i plesa, susret zborova u Tolisi, a po prvi put je planirana i organizacija mjesečnog tečaja za folklor i tradicijske instrumente/glazbala za područje Bosne.
Naravno, realizacija planiranih aktivnosti ovisi o visini financijske potpore koju će UHAKUD u BiH imati u 2024. godini. Sudeći po dosadašnjem iskustvu i angažiranosti vrlo kreativnih i sposobnih članova Upravnog odbora UHAKUD-a, očekivati je da će gore planirane aktivnosti biti i realizirane.
Brojni predstavnici KUD-ova iz Mostara, Širokog Brijega, Viteza, Čapljine, Kreševa, Bosanskog Broda, Novog Travnika, Livna,… su jako zadovoljni organizacijom Skupštine ali i toplim prijemom domaćina. Gosti su iskoristili slobodno vrijeme da posjete i spomen obilježje palim braniteljima Domovinskog rata s novošeherskog kraja gdje ih je, molitvenim opijelom, dočekao novošeherski župnik fra Josip Jukić.
Vrijedno je spomenuti da je HKUD „Gromovnik“ iz N. Šehera jedini član UHAKUD-a sa ovih, žepačko-usorskih prostora.

Slične objave