Foto: Edukativnim radionicama počela realizacija projekta „Kolonija kulturne baštine”

 Foto: Edukativnim radionicama počela realizacija projekta „Kolonija kulturne baštine”

Hrvatsko kulturno umjetničko društvo “Naša baština “ iz Globarice kod Žepča početkom kolovoza je održanom umjetničkom radionicom počela realizaciju projekta „Kolonija kulturne baštine”. Partneri u projektu s područja grada Doboja Udruženje „Ponos“ u suradnji s projektnim timom uspješno je realiziralo prvu od tri planirane radionice u ovom projektu pod nazivom. “EMOCIONALNA OTUĐENOST DJETETA KAO ODRAZ NESTABILNE KOHEZIJE PORODICE” i temom: “METODE RADA SA DJECOM U CILJU USMJERENJA KA KULTURI I SPORTU”.

Predavač je bila dipl. psihologinja Biljana Lazić koja je privukla pažnju sudionika koji su pozorno pratili cijelo vrijeme radionice koja je više nego aktualna za današnje vrijeme.
Naše aktivnosti podržane su kroz projekt „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“ koji financira Služba za instrumente vanjske politike (#FPI) Evropske unije u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (#NDICI), Evropska unija u Bosni i Hercegovini, United Nations OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina i Vijeće Europe – Ured u Sarajevu MožemoBolje BiH Može Bolje

Slične objave