Energetskom obnovom u BiH kreirana 1963 ‘zelena radna mjesta’, emisija CO2 bit će manja za oko 9000 tona godišnje

 Energetskom obnovom u BiH kreirana 1963 ‘zelena radna mjesta’, emisija CO2 bit će manja za oko 9000 tona godišnje

U Gradskoj vijećnici u Sarajevu je u organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja održana međunarodna konferencija pod nazivom “Poboljšanje okruženja za energetsku učinkovitost u sektoru javnih zgrada u BiH”. Događaj je okupio ključne aktere u oblasti energetske učinkovitosti u BiH upravo kako bi razgovarali o temama od značaja za energetsku učinkovitost s fokusom na modele financiranja i izgradnju kapaciteta u cilju uklanjanja postojećih prepreka za daljnji razvoj tržišta i povećanje energetske učinkovitosti u sektoru javnih zgrada.

Manji troškovi za energiju

Prisutnima je prezentirana vizija razvoja u oblasti energetske učinkovitosti javnih zgrada u nadolazećim desetljećima, s osvrtom na ostvarene rezultate i prepreke vezano uz obnovu zgrada tijekom prethodnih godina, te upućeno na značaj uspostavljanja inventara javnih zgrada i održivih mehanizama financiranja, kao i mobilizacije privatnog kapitala. – Ova međunarodna konferencija prilika je da javnost informiramo o svemu što je Ministarstvo uradilo u posljednjih sedam godina, čime se pozicioniralo kao apsolutni lider u provođenju mjera energetske učinkovitosti u javnim objektima. Višegodišnjom suradnjom s financijskim institucijama i organizacijama, poput Svjetske banke, UNDP-ja, KfW, Švicarskog Caritasa, GIZ-a, i uz potporu proračunskih sredstava, osigurana su 53 milijuna eura za obnovu više od 400 objekata javne namjene, najvećim dijelom obrazovnih, zdravstvenih i administrativnih.

Svjesna te činjenice, Vlada FBiH uspostavila je Revolving fond kao samoodrživi financijski mehanizam u cilju prikupljanja i upravljanja financijskim sredstvima za provođenje mjera energetske učinkovitosti u javnim objektima. Ostvareni rezultati primjer su dobre sinergije između različitih ministarstva, projektnog tima i financijera, koji treba dalje slijediti jer nam ostaje još mnogo posla kada je poboljšanje energetske učinkovitosti u pitanju. Kao što je istaknuto u uvodu konferencije, više od 2000 objekata javne namjene čeka red za provođenje mjere energetske učinkovitosti. Kao rezultat imamo značajno smanjenje troškova za energiju, kako u javnim tako i u privatnim proračunima, a sve navedeno doprinosi ekonomskom rastu i ubrzanom razvitku BiH – izjavio je federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić. Vlada FBiH prepoznala je energetsku učinkovitost kao potporu održivom ekonomskom razvitku BiH na putu prema EU i stoga je ušla u niz projekata kojima ostvaruje taj cilj.

BiH se obvezala da će od 2024. na godišnjoj razini obnavljati tri posto podne površine zgrada koje koriste institucije vlasti površine veće od 250 m² – kazao je ministar Martić.

Projekti i iskustva iz EU-a Rezultati ostvareni kroz projekte

Svjetske banke za energetsku učinkovitost u BiH (BEEP i dodatno financiranje za BEEP) idu u prilog izjavi ministra Martića. Investicijom od 39,3 milijuna KM do sada je obnovljeno 80 javnih zgrada, kreirana 1963 “zelena radna mjesta” te je poboljšana ugodnost boravka za više od 476.500 korisnika. Provođenjem aktivnosti u okviru projekta BEEP očekuje se smanjenje emisija CO2 od gotovo 9000 tona godišnje, dok uštede energije na godišnjoj razini iznose gotovo 30.000 MWh. Konferencija u Sarajevu bila je prilika za razmjenu mišljenja i iskustava te prezentaciju primjera dobre prakse u oblasti energetske učinkovitosti u EU i zemljama okruženja. Događaj je poslužio kao platforma za prezentiranje novih ideja i rješenja, koja će BiH pomoći u procesu ispunjavanja zahtjeva iz ugovora o Energetskoj zajednici i pristupanja EU. Zaključci konferencije će u formi smjernica biti dostavljeni nadležnim institucijama u BiH u cilju djelovanja kako bi se u sljedećih godinu dana kreiralo stimulirajuće okruženje za energetsku učinkovitost.

vl

Slične objave