Dom zdravlja Žepče: QR kodovi dostupni za potpuno cijepljene osobe

 Dom zdravlja Žepče: QR kodovi dostupni za potpuno cijepljene osobe

JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ obavještava građane da sve osobe koje su u potpunosti cijepljene protiv Covid-19 (osobe koje su primile dvije doze cjepiva), mogu dobiti QR-kod kao dokaz o cijepljenju.

Osobe koje traže da im se izda QR-kod trebaju dan ranije nazvati svoju ambulantu obiteljske  medicine i dati sljedeće podatke:

  • ime i prezime,
  • JMBG,
  • broj cijepnog kartona.

Potvrdu sa QR-kodom mogu podići sutradan od 14:00 do 15:00 h na ulazu u centralni objekat Doma zdravlja, radnim danima.

Slične objave