AVP – Izvanredno hidrološko stanje na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne

 AVP – Izvanredno hidrološko stanje na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo (AVP) saopćeno je da je izvanredno hidrološko stanje na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne. Prestanak padavina tijekom protekle noći uvjetovao je stagnaciju i blago opadanje vodostaja na većini hidroloških stanica na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne. Izuzetak je rijeka Spreča gdje bilježe porast vodostaja na HS Karanovac, zbog ispuštanja vode na akumulaciji Modrac.

Prema posljednjem izvještaju Agencije, danas i narednih dana očekuje se nestabilno vrijeme, ali količina padavina ne bi trebala izazvati ozbiljnije posljedice. Prema rezultatima simulacija prognostičkih sistema, očekuje se povlačenje vode u korita i stabilizacija vodostaja u rijekama.

Na svim ostalim stanicama, na vodnom području rijeke Save u FBiH, uglavnom se bilježi opadanje vodostaja i normalno hidrološko stanje. Blagi porast vodostaja je na neposrednom slivu rijeke Save u odžačkoj i srednjoj Posavini. Prema trenutnim rezultatima simulacije prognostičkih sistema, prognozira se stabilno hidrološko stanje i na tom području.

Iz Agencije sugeriraju nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo, na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno prilaziti obalama s obzirom na moguće povećanje dubine i brzine vode u rijekama.

Trebalo bi da mi daju pravovremeno obavještenje, s uputama i smjernicama. Na osnovu toga, stanovništvo bi bilo u mogućnosti (prije eventualne poplave) provesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprjeđenja eventualnih šteta od poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Informacije o aktualnim izmjerenim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH dostupne su na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save: www.voda.ba.

Slične objave