ASA Finance kupila Sberbank BH d.d. Sarajevo

 ASA Finance kupila Sberbank BH d.d. Sarajevo

Agencija za bankarstvo Federacije BiH objavila je da je poduzela ključne aktivnosti u okviru svojih ovlaštenja definiranih Zakonom o Agenciji za bankarstvo FBiH i Zakonom o bankama kao reakciju na nastale događaje nakon objave sankcija koje se odnose na kapital i banke povezane sa Ruskom Federacijom.

Ističu da je zaključno sa 1. ožujka 2022. finaliziran model za trajno rješavanje pitanja nastavka redovnog poslovanja Sberbank BH d.d. Sarajevo kroz prijenos vlasništva sa Sberbank Europe Ag na domaće društvo ASA Finance d.d. Sarajevo.

Iz Agencije navode da je, cijeneći mogućnosti date Zakonom o bankama, a na osnovu svih dostupnih i analiziranih opcija, usvojen plan na osnovu ponude dostavljene od strane ASA Finance d.d. Sarajevo, a usvojeni model osigurava potpunu sigurnost i kontinuitet poslovanja Banke kroz prijenos vlasništva i osiguravanje neophodnih modela jačanja Banke.

Tvrde da će Banka poslovati u okviru bankarske grupacije ASA, a većinski vlasnik Banke će biti domaće društvo ASA Finance d.d. Sarajevo. Omogućavanjem te transakcije formira se bankarska grupa, koja je po kapitalu i aktivu četvrta po veličini u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U svrhu provedbe svih potrebnih aktivnosti i u skladu sa Zakonom o bankama, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine određuje vrijeme za usklađivanje poslovanja u trajanju od 48 sati, počev od 2. ožujka 2022., od 0 sati i 1 minute.

U periodu trajanja navedenog usklađivanja Banka je dužna osigurati neometan pristup mreži bankomata i dostupnost usluga kartičnog poslovanja.  Prema procjeni, poslovnice će ostati zatvorene najduže do 4. ožujka 2022. do 8.00 sati.

Navedenim odlukama i mjerama Agencije za bankarstvo Fedearcije Bosne i Hercegovine, kao i spremnošću ASA Finance d.d. Sarajevo otklonjeni su svi raniji rizici povezani sa prethodnim vlasnikom Sberbank BH d.d. Sarajevo. Očuvana je stabilnost Banke, deponenti i klijenti, priopćeno je iz Agencije.

fena

Slične objave