Aktiviranje plana za suzbijanje šumskih krađa na području ZDK

 Aktiviranje plana za suzbijanje šumskih krađa na području ZDK

Ovog tjedna je u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održan sastanak na temu „Aktiviranje Akciono-operativnog plana za suzbijanje šumskih krađa na području Zeničko-dobojskog kantona”.  

Sastanak je upriličen s ciljem suzbijanja učestalih šumskih krađa na području Zeničko-dobojskog kantona, shodno Zaključku Vlade ZDK o usvajanju Informacije o šumskim krađama na području Zeničko-dobojskog kantona na području ovog kantona u 2021. godini sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja, od koje je kao prva mjera navedena potreba aktiviranja Akcionog-operativnog plana za suzbijanje šumskih krađa na području ZDK,

Navedenom sastanku, sa svojim suradnicima, nazočili ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsad Hadžić, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Besim Spahić, direktorica Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona Nevzeta Elezović, direktor Javnog poduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići Jasmin Devedžić i policijski komesar Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Rusmir Šišić.

Predmetni sastanak je bio konstruktivan, a zaključeno je da svi sudionici sa sastanka predlože kandidata koji će činiti radnu grupu, u cilju formiranja radne grupe koja će pratiti realizaciju Akcionog-operativnog plana za suzbijanje šumskih krađa na području Zeničko-dobojskog kantona (predložene aktivnosti, rokovi početka i završetka aktivnosti).

Zportal

Slične objave