9. Gospodarski forum općine Žepče: Nitko nije oslobođen odgovornosti za gospodarski ( ne) razvoj !

 9. Gospodarski forum općine Žepče: Nitko nije oslobođen odgovornosti za gospodarski ( ne) razvoj !

Središnja tema 9. gospodarskog foruma općine Žepče koji je održan u četvrtak 13.10.2022. godine u Žepču bila je Ljudski kapital i gospodarske migracije. U okviru foruma održane su dvije panel-diskusije “Kako osigurati radnu snagu poslodavcima u BiH kroz strateški i zakonodavni okvir?“ i „Uvoz radne snage (NI)JE – rješenje za domaće poslodavce“? Organizator poslovnog događaja je Razvojna agencija Žepče uz pokroviteljstvo općinskog načelnika Mate Zovko. Suorganizatori događaja su Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče i Udruženje privrednika „Motrix“ Žepče. Gosti 9. Gospodarskog foruma bili su brojni predstavnici s razine Federacije BiH; ministar prostornog uređenja Josip Martić, i pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku Federacije BiH Dobrica Jonjić, također predstavnici Privredne/Gospodarske komore F BiH, Vijeća stranih investitora, Privredna/Gospodarska komora ZDK, Grupacija poslodavaca ZDK, Udruge poslodavaca Sanski Mosta, Federalni zavod za zapošljavanje, Agencija za rad i zapošljavanje, Predstavništvo njemačke privrede AHK u BiH, Služba za zapošljavanje ZDK, Razvojne agencije, Udruženje poslovnih žena u BiH, donatori Help- Hilfe zur Selbsthilfe u BiH, i Švicarski Caritas, predstavnici akademske zajednice kao i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti općine Žepče i žepački poduzetnici.

Općinski načelnik Mato Zovko naglasio je važnost ovakvih događaja na kojima se razmjenjuju mišljenja javnog i privatnog sektora i vodi dijalog oko najvažnijih tema za BiH, što bi trebalo biti primijenjeno na svim razinama vlasti. Općina Žepče je među prve tri općine dobila BFC certifikat za povoljno poslovno okruženje prije više od 8 godina i od tada do danas neprestano, zajedno sa privatnim sektorom, ukazuje na problematiku čije je rješavanje važno za sve u BiH a posljedice se mjere kroz broj odlazaka domaćeg stanovništva.

Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko pozvala je novo izabrane zastupnike na svim razinama da ozbiljno shvate svoju ulogu i da kod donošenje i usvajanja zakona nikako ne zaborave interes privatnog sektora i domaćeg stanovništva , osvrćući se i na potrebu da poslodavci kroz institucije rješavaju svoje probleme te da mladi ljudi aktivnije se uključe u razvoj svoje sredine.

U okviru prve panel diskusije naglašena je važnost zakonodavnog i strateškog okvira koji treba biti usklađen na svim razinama vlasti i primjenjiv u praksi a nikako da sam sebi postane svrha. U diskusiji na temu „ Kako osigurati radnu snagu poslodavcima u BiH kroz strateški i zakonodavni okvir „ sudjelovali su Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ibrahim Meškić predsjednik Grupacije poslodavaca ZDK, Alen Šabanović, predsjednik Udruženje privrednika Sanskog Mosta, Dijana Babić, predsjednica Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, Adnan Spahić, predsjednik Asocijacije studenata ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, i Miroslav Tadić, predsjednik Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče. Moderator panela bila je Jamila Jaganjac doktor ekonomskih nauka. Naglašeno je nekoliko važnih činjenica u vezi tematike a koja se prije svega odnosi na regulaciju rada osoba s invaliditetom, studenata, učenika i umirovljenika te potrebama da se izvrše izmjene i dopune zakona iz ovih oblasti. Razmijenjena su iskustva u primjeni pravilnika koji reguliraju izvođenje praktične nastave i ferijalne prakse, uz primjere dobre prakse. U pogledu zapošljavanja osoba s invaliditetom naglašeno je da se predstojećim izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom teži stimuliranju njihovog zapošljavanja pod općim uvjetima na otvorenom tržištu rada . Kada je u pitanju ustupanje radnika, ono prema mišljenju panelista treba dodatno da se uskladi sa Zakonom o radu, te da je primjenjiv u holding kompanijama i velikim koncernima, ali da suštinski ne rješava pitanje nedostatka radne snage. U pogledu praktične nastave i ferijalne prakse ukazano je na primjere dobre prakse u ZDK u zakonodavnom okviru i njegovoj implementaciji, s osvrtom na primjenu Pravilnika u USK uz napomenu da se uz sva druga rješenja u pogledu osiguranja adekvatne radne snage fokus treba staviti na mlade i njihovo osposobljavanje i pripremu za tržište rada. Pitanje studentskog rada prema mišljenju panelista nije regulirano, te je preporuka da se ono regulira na federalnom nivou kao poseban zakon, a da se rješenja mogu kreirati i po ugledu na rješenja u regionu, koja reguliranju i pitanje rada učenika. O problemima studentskog rada govorio je i predstavnik studenata koji smatra te da je potrebno sustavno riješiti pitanje njihovog rada za vrijeme studija, te da se i za studente praktična nastava treba regulirati kroz zakonodavni okvir. U nedostatku radne snage angažiraju se i umirovljenici, te su panelisti naglasili da je izmjenama Zakona sužen broj umirovljenika koji mogu raditi i primati mirovinu. Smatraju da to nije rješenje, odnosno da treba omogućiti rad umirovljenika i da ne treba obustavljati mirovine bez obzira na to da li se radi o prijevremenoj ili punoj starosnoj mirovini. U zaključku panela navedeno je da su osobe za invaliditetom, umirovljenici i zapošljavanje studenata alternativa tržištu rada, ali da bi izvor trebao biti u novoj radnoj snazi, zapošljavanju stranaca, stvaranju uvjeta za zadržavanje postojeće radne snage i mladih ljudi, ulaganju u mlade kroz sustav obrazovanja i suradnju gospodarstva i obrazovnih ustanova, suradnji s agencijama za zapošljavanje.

Kao uvod u drugu panel diskusiju prezentiran je zakonski okvir zapošljavanja stranaca u BiH od strane Huseina Terzića iz agencije za rad i zapošljavanje BiH. U zanimljivoj i oprečnoj diskusiji na temu zapošljavanja stranih radnika u BiH govorili su Azra Kapo, rukovoditelj Odjeljenja za rješavanje o pravima nezaposlenih osoba i zapošljavanje stranaca Federalni zavod za zapošljavanje, Mijo Ćosić, direktor kompanija “ĆOSIĆPROMEX d.o.o Usora, Bojan Đokić, direktor kompanija ”Jokić Invest” d.o.o., Ana Sović, direktorica kompanije „ Nsoft“, Miroslav Vukajlović, direktor agencije „Spektar“ i Nagib Mujkić, direktor kompanije „Tisa komerc“ i predsjednik Udruženja Motrix. Moderator je bila Marjana Matijević, glavna i odgovorna urednica Radio Žepča. Fokus rasprave bila je izmjena zakona o strancima BiH koje su poslodavci s razine Federacije BiH odavno uputili prema Vladi Federacije BiH a tiče se ukidanja kvote za zapošljavanje i liberalizacija radne snage, provođenje obaveznog testa tržišta rada za strane radnike prije nego dođu u BiH, uvođenje obveze entitetskih Zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta da donesu Odluku o deficitarnom zanimanju koja će biti izuzeta od obaveze testa tržišta rada i pozitivnog mišljenja zavoda kao i uvođenje mogućnosti privremenog boravka i rada bez radne dozvole uz prethodnu prijavu na rad strancima koji obavljaju poslove sektorskih zanimanja u poslovnim subjektima koji su registrirani izvoznici i koji ostvaruju izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u cilju poticajnih mjera za rast izvoza. Predstavnici kompanija iznijeli su svoja iskustva kod zapošljavanja stranih radnika koja se odnose na kulturološke razlike i potrebu da se takvim osobama osiguraju najbolji uvjeti za život u BiH kako ne se ne bi dogodilo da BiH bude zemlja koja izrabljuje strane radnike kako je to u nekim od zemalja u EU s obzirom na to da radnici dolaze iz područja koja su s vrlo niskim standardima života. Naglašeno je od strane panelista da je to samo mjera koja neće dugoročno riješiti problem radne snage i da se pokuša vratiti domaća radna snaga koja je napustila BiH kao i zadržati postojeća kroz brojne mjere koje ne uključuju samo primanja nego i sve drugo što doprinosi ugodnom življenu u BiH. Većina se složila da je 9. Gospodarski forum općine Žepče ponovno aktualizirao teme koje su od važnosti za BiH i njenu ekonomiju te da zaključci s panel diskusija u Žepču treba da budu dostavljeni donositeljima odluka na svim razinama kao osnova da se zajednički traže rješenja. Upućen je poziv poslodavcima da budu jedinstvenog stava u traženju promjene s obzirom na to da bh ekonomije bez privatnog sektora ne postoji, jedna je od poruka s 9. Gospodarskog foruma općine Žepče.

Na 9. Gospodarskom forumu općine Žepče potpisan je Sporazuma o suradnji između Razvojne agencije Žepče i Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ“ s ciljem unapređenja kvaliteta života, te unapređenja poslovnog okruženja uopće. Sporazum definira zajednički interes i želju za uspostavljanjem različitih vidova suradnje kao što su: realiziranje projekata koji su od interesa za unapređenje gospodarstva u Bosni i Hercegovini, kao i izvan granica Bosne i Hercegovine, realiziranje projekata koji su usmjereni na edukaciju, obrazovanje i usavršavanje u oblastima koje su od interesa za obje institucije, organiziranje zajedničkih seminara i radionica, sudjelovanje studenata i članova obje institucije u realiziranju obostrano iskazanih programskih sadržaja, poticaj i organiziranje aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije, te drugi vidovi suradnje od zajedničkog interesa.

Slične objave