Žepče: Upriličena pokazna vježba gašenja i spašavanja unesrećenog

 Žepče: Upriličena pokazna vježba gašenja i spašavanja unesrećenog

Djelatnici vatrogasne postrojbe Žepče danas su u krugu BC Zovko upriličili pokaznu vježbu gašenja kamiona i spašavanja unesrećenog. Vježba je uspješno izvedena uz pomoć i potporu JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče, PU Žepče i djelatnika BC Zovko.


Današnja pokazna vježba je dio aktivnosti dvogodišnjeg projekta koji se od 1.10.2020. godine provodi na području općine Žepče, a radi se o projektu „Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unaprjeđenje strategija pripravnosti u Bosni i Hercegovini i Srbiji“ (PREPS).


Cilj projekta “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS“ jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekt se realizira u 14 općina u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa.


Potporu realizaciji ovoga projekta dala je i općina Žepče. Današnjoj aktivnosti nazočio je i načelnik općine Žepče Mato Zovko koji se osvrnuo na period 2014 godine kada je i općina Žepče bila pogođena prirodnom nesrećom, poplavama i klizištima. Načelnik je istaknu da se od tog vremena radi na prevenciji u suradnji s međunarodnim organizacijama tako i s civilnom zaštitom i vatrogasnom postrojbom u Žepču. Jačamo vlastite kapacitete, kako s opremom tako i ljudskim resursima kako bi bili spremni u slučaju da nas zadesi neka prirodna nesreća.


„ Današnja vježba koju su Civilna zaštita općine Žepče i Vatrogasna postrojba odradili u suradnji s BC Zovko, Domom zdravlja Žepče i PU Žepče je vid pripravnost kako bi uvijek bili spremni. Ja se s ovog mjesta zahvaljujem i CRS-u i USAID-u koji nas u ovom projektu financiraju molim ih da i dalje budu s nama a mi ćemo učiniti sve da imamo što spremnije i sposobnije ljude za eventualne prirodne nesreće,“ istaknuo je načelnik Zovko.


Zoran Bašić Voditelj projekta “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS“ koji se već godinu dana provodi na području općine Žepče istaknuo je da je općina Žepče dobro organizirana. Sve službe dobro rade što se moglo danas vidjeti i na terenu kroz prikazanu pokaznu vježbu.


Kada je u pitanju nastavak ovog projekta Bašić je istaknuo da će lokalne zajednice koje su uključene u isti biti u prilici da apliciraju za grantove i realiziraju male projekte u cilju jačanja otpornosti lokalnih zajednica na prirodne katastrofe.

Projekt se implementira uz podršku USAIDA/OFDA( Agencija za Međunarodni razvoj Vlade SAD/ kancelarija za pomoć pri katastrofama) i CRS- a.

Današnjoj pokaznoj vježbi, pored načelnika općine Žepče Mate Zovko, predsjedavajućeg OV Žepče Edina Šipića, direktorice JU Dom zdravlja Žepče, Ane Zlovečera Jukić, nazočili su i vijećnici OV Žepče, pomoćnica i pomoćnici općinskog načelnika, predstavnici CRS-a i USAID-a te predstavnici javnih poduzeća, ustanova i građani.

Slične objave