Vlada FBiH: Novčana podrška umirovljenicima uz mirovinu

 Vlada FBiH: Novčana podrška umirovljenicima uz mirovinu

Vlada Federacije BiH donijela je u četvrtak na sjednici u Mostaru Uredbu o novčanom iznosu mirovine kao podrške umirovljenicima u Federaciji BiH.

Ovom uredbom, koju je predložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uređuje se isplata novčanog iznosa mirovine za decembar 2021. godine korisnicima mirovina Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Iznos na mirovinu se isplaćuje u svrhu poboljšanja materijalnog položaja korisnika mirovine, a radi dodatnih troškova zdravstvene zaštite koji su nastali kao posljedica pandemije virusa covid-19. Ukupna sredstva za provođenje ove uredbe osigurana su u Proračunu FBiH za 2021. godinu.

Novčani iznos od 50 maraka isplaćuje se korisnicima mirovina koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu ove uredbe. Korisnicima prava na djeljivu obiteljsku mirovinu pripada isplata djeljivog novčanog iznosa.

Novčani iznos isplatit će se 5. siječnja 2022. godine, a u skladu sa odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju sastavni je dio mirovine za mjesec prosinac 2021. godine.

Za provedbu ove uredbe zadužen je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

U obrazloženju Ministarstvo je navelo, uz ostalo, da je imajući u vidu otežan materijalni položaj umirovljenika u Federaciji BiH održano više sastanaka predstavnika Saveza udruženja penzionera u FBiH, Vlade FBiH i Federalnog zavoda PIO/MIO, te je dogovoreno donošenje uredbe na istim pravnim osnovama kao i u srpnju 2021. godine.

Tijekom današnje sjednice, Vlada FBiH utvrdila je amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, kojim se riječi „realnog bruto društvenog proizvoda“ zamjenjuju s riječima „bruto domaćeg proizvoda“, a koji je, obrazložilo je Ministarstvo, dogovoren na zajedničkom sastanku predstavnika Udruženja penzionera FBiH, Vlade FBiH i Federalnog zavoda PIO/MIO.

fena

Slične objave