Prihvaćen Mušićev zakon o usklađivanju mirovina

 Prihvaćen Mušićev zakon o usklađivanju mirovina

Predstavnički dom Federalnog parlamenta prihvatio je danas na sjednici po skraćenom postupku Prijedlog zakona koji za 2.300 pripadnika Oružanih snaga BiH, a koji će otići u mirovinu do 2027. godine predviđa koeficijent 1,29 za obračun mirovina.

Po riječima predlagača tog zakona, zastupnika Zijata Mušića, time će donekle biti ispravljena nepravda prema tim pripadnicima Oružanih snaga budući da su oni od 1. ožujka 2018. godine, novim zakonom o PIO/MIO diskriminirani predviđenim koeficijentom 1,8 dok su njihove kolege u FBiH koje su do tada umirovljeni dobili značajno veće mirovine.

Mušićev zakon ne izjednačava potpuno ove dvije kategorije jer bi to, kako je on kazao, bilo financijski neodrživo za Fond PIO/MIO i federalni proračun, ali će bar donekle ispraviti nepravdu.

Po Mušićevim riječima, primjena novopredloženog zakona će Federaciju BiH financijski koštati 6,5 miliona KM sveukupno, računajući i posljednjeg od navedenih 2.300 pripadnika koji će u mirovinu otići do 2027.

Službeni naziv Mušićevog akta je Prijedlog zakona o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH.

(fena)

Slične objave