Poziv na obuke za poljoprivrednike u sklopu projekta centrikomNET

 Poziv na obuke za poljoprivrednike u sklopu projekta centrikomNET

RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE POZIVA SVE ZAINTERESIRANE DA SE PRIJAVE

 NA OBUKE ZA POLJOPRIVREDNIKE

Neke od tema o kojima će te moći steći nova znanja su opće i specijalno voćarstvo, vinogradarstvo sortimenti voćaka, uzgoj, rezidba, zaštita od bolesti i štetnika, ishrana i gnojidba i ekonomika poljoprivredne proizvodnje

PROVEDBA OBUKA: TRAVANJ – SVIBANJ – LIPANJ 2022.

TRAJANJE: TERMIN I SATNICE OBUKA ĆE BITI NAKNADNO DEFINIRANI

BROJ MJESTA OGRANIČEN – MAKSIMALNO 15 OSOBA.

(Molimo da se prijave samo osobe koje su ozbiljno zainteresirane za učenje).

Obuke obuhvaćaju teoretski i praktični dio, održati će se na uspostavljenom demonstrativno edukativnom polju pored Centra poslovnih kompetencija u Bistrici.

Za dodatne informacije kontaktirajte Razvojnu agenciju Žepče na 032 880 273, e-mail razepce@gmail.com – kontakt osoba Marijana Zovko.

Rok za izražavanje interesa je 15.03.2022.

Obuke su besplatne za sve polaznike a financiraju se u sklopu projekta „centrikomNET“.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Razvojne agencije Žepče i projektnih partnera te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije

raž

Slične objave