Počinje Znanstvenoistraživački kamp „Matinski vis 2022.“

 Počinje Znanstvenoistraživački kamp „Matinski vis 2022.“

Od 11.05. do 15.05. 2022. godine održat će se drugi po redu Znanstvenoistraživački kamp na Matinskom visu koji će okupiti 30-ak studenata i renomiranih znanstvenika iz oblasti biologije iz cijele Bosne i Hercegovine. Nakon što je prošlogodišnji ljetni kamp polučio izvrsne rezultate koji su potvrdili da je zbog specifičnog tla ovaj dio općina Maglaj i Žepče stanište brojnih endemskih biljaka ali i rijetkih životinjskih vrsta, biolozi nastavljaju s inventarizacijom flore i faune na ovom području. Istraživanjima u različitim godišnjim dobima nastoji se kompletirati slika prirodnih vrijednosti ovog planinskog vrha, koji je dio specifične ofiolitske tzv. „bosanske serpentinske“ zone, s ciljem uspostave zaštićenog područja prirode Matinski vis.

            Iako je po biološkoj i pejzažnoj raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe i iako se obvezala zaštiti najmanje 17% svoje površine do 2020. godine, Bosna i Hercegovina s oko 3% ima najmanji postotak zaštićene teritorije ne samo u Europi već i u svjetskim razmjerima. Stanje u Zeničko-dobojskom kantonu je čak i puno gore. Trenutno jedino zaštićeno područje Spomenik prirode Tajan zauzima nepunih 1.5% površine Kantona. Nasuprot tome, šume i šumsko zemljište zauzimaju blizu 65% površine Kantona što jasno ukazuje na katastrofalan nesrazmjer prirodnih vrijednosti koje posjedujemo u odnosu na one koje smo zaštitili. Istovremeno, u svijetu je trenutno zaštićeno 14,87% ukupne kopnene i 7,27% morske površine Zemlje. Navedeni postotci su u Europi znatno viši, a usporedbe radi navedimo da su Hrvatska i Slovenija zaštitile oko 40% svoga teritorija.

Ipak vrijedi istaknuti da su značaj ove teme i zaštite prirode prepoznali u Vladi Zeničko-dobojskog kantona koja je pružila podršku inicijativama nevladinih organizacija okupljenih u Koaliciji za zaštitu prirode ZDK-a. Osim Matinskog visa, ove organizacije aktivno zagovaraju i zaštitu područja Babina-Tvrkovac u Zenici, Mokra Megara u Maglaju, Zvijezda u Varešu i Orlja u Olovu… Na sastanku s premijerom Kantona Mirnesom Bašićem i ministrom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnelom Isakom dogovoreno je partnerstvo i formiranje radne grupe sastavljene od predstavnika Vlade ZDK, Koalicije za zaštitu prirode ZDK, JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” i stručnjaka iz navedene oblasti, koja će pripremiti plan aktivnosti na uspostavi novih zaštićenih područja prirode u 2022. godini. Radna grupa će djelovati i u pravcu osnivanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode po uzoru na dobre prakse Kantona Sarajevo.

Znanstvenoistraživački kamp „Matinski vis 2022.“ je tako samo dio aktivnosti koje na zaštiti prirode Zeničko-dobojskog kantona provode nevladine organizacije, članice Koalicije. Konkretno, realiziraju ga Udruženje građana Fojničani Maglaj i partneri, Planinarsko društvo „Vis“ Žepče, Sportski i naučno-istraživački klub „Atom“ Zavidovići i Udruženje studenata biologije u Bosni i Hercegovini. Svi nalazi istraživanja će doprinijeti valorizaciji Matinskog visa i biti vrijedan prilog stručnom obrazloženju za uspostavu zaštićenog područja prirode prema međunarodnim standardima. S obzirom na zvanja i stručnost najavljenih sudionika, ovaj kamp zasigurno postaje jedan od najeminentnijih znanstvenih događaja u oblasti biologije, kako u Zeničko-dobojskom kantonu tako i u Bosni i Hercegovini.

Slične objave