Održan Info dan o aktualnom javnom pozivu FMROI za podršku zapošljavanja/samozapošljavanja povratnika

 Održan Info dan o aktualnom javnom pozivu FMROI za podršku zapošljavanja/samozapošljavanja povratnika

Razvojna agencija Žepče je u petak 19.11.2021. godine u Sali OV Žepče organizirala Info dan o aktualnom javnom pozivu Federalnog Ministarstva Raseljenih Osoba „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2022 – 2023.godina“ za područje entiteta Federacija Bosne i Hercegovine.
Putem prezentacije i predstavljanjem obrazaca za prijavu na Javni poziv potencijalni prijavitelji su upoznati s uvjetima i kriterijima za prijavu. Pravo da sudjeluju u javnom pozivu za dodjelu donacije imaju:
• Manjinski povratnici na prostoru entiteta Federacija Bosne i Hercegovine,
• Raseljena lica u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su se vratila u mjesta povratka u FBiH.
Potencijalni korisnici mogu aplicirati za tri vida podrške i to:
• Dodjela poljoprivrednih mašina, mehanizacije i priključaka;
• Dodjela plastenika;
• Dodjela građevinskog materijala za obnovu i izgradnju gospodarskih objekata u poljoprivrednoj djelatnosti;
Javni poziv otvoren je do 10.12.2021. a svi zainteresirani povratnici za više informacija i podršku mogu se obratiti menadžmentu Razvojne agencije Žepče, na e-mail: razepce@gmail.com ili na telefon 032 880 273.
Više informacija o Javnom pozivu kao i obrasce za pripremu projekta, možete pronaći na liku ispod.


https://fmroi.gov.ba/j-a-v-n-i-p-o-z-i-v-za-podnosenje…/

raž

Slične objave