Neradni dan u FBiH povodom Nove godine je ponedjeljak 3. siječnja

 Neradni dan u FBiH povodom Nove godine je ponedjeljak 3. siječnja

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike danas je priopćeno da je zakonom propisano da se Nova godina proslavlja 1. i 2. siječnja.

Ako jedan od dana u koje se slavi Nova godina pada u nedjelju, blagdanom se smatra prvi naredni radni dan poslije ta dva dana.
S obzirom da 2. siječanj 2022. godine pada u nedjelju, to će se blagdanom smatrati i prvi naredni radni dan tj. 3. siječanj 2022. godine

Slične objave