Natječaj/konkurs za tekst pjesma za djecu

 Natječaj/konkurs za tekst pjesma za djecu

Središte za mladež „Putokazi“ Žepče, organizira natječaj/konkurs za odabir stihova koji će biti komponirani i izvedeni na festivalu OD LJETA JESENI u Žepču.

UVJETI

 1. Stihovi upućeni na natječaj/konkurs moraju prilagođeni uzrastu djece od 7 do 14 godina.
 2. Odabrani stihovi će biti komponirani pa autori tekstova moraju voditi računa o načinu pisanja. Stihovi se ocjenjuju kao jedinstveno djelo. Stihovi moraju biti pisani na službenim jezicima Bosne i Hercegovine.
 3. Autor je dužan dostaviti:
  – naziv pjesme
  – ime i prezime autora s adresom te kontakt informacijama,
  – tri primjerka stihova,
 4. Stihovi koje selekcijska komisija odabere bit će komponirani i izvedeni na festivalu, koji će se održati krajem desetog mjesecu 2021. godine u Domu kulture u Žepču uz pjevanje uživo. Autori odabranih stihova, njih 8, će bit će nagrađeni iznosom od 50 KM.
 5. Natječaj je otvoren do 04.10.2021. godine, a radovi se dostavljaju na adresu:
  JU Dom kulture Žepče, ul. Prva bb 72230 Žepče ili na elektronskim putem na e-mail: dkzepce@gmail.com.
 6. Slanjem stihova na natječaj autori jamče da stihovi nisu ranije objavljeni, javno izvođeni i da su isključivi nositelji autorskih prava. U slučaju bilo kakvih sudskih sporova po ovom pitanju, svu odgovornost i nanesenu štetu snosi autor. Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja stihova.
 7. Autori odabranih stihova dužni su prihvatiti sugestije u izmjeni stihova ako to organizator iz umjetničkih i programskih razloga bude zahtijevao.
 8. Slanjem radova na natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete i prenose pravo na organizatora da odabrane tekstove uglazbi i tiska u notnom izdanju, prvi put javno izvede, snimi na nosačima zvuka i slike, prenosi putem radija i TV te da ta prava prenese na treća lica. Sva ostala prava autor pridržava za sebe.
 9. Autore muzike, aranžmana na odabrane stihove i izvođača kompozicije bira i određuje organizator festivala.
 10. Na natječaj se mogu prijaviti djeca osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta iz općine Žepče.
 11. Svaki pojedini autor stihova ima pravo sudjelovanja na natječaju s najviše tri pjesme.
 12. Organizator zadržava pravo da pojedine autore uključi direktno u festival u slučaju da na natječaj ne pristigne dovoljan broj kvalitetnih stihova.
 13. Selekcijsku komisiju za odabir najboljih stihova određuje organizator festivala.
 14. Konkursni materijali se ne vraćaju.

Slične objave