MUP ZDK u kampanji “Oružje ne štiti, oružje ubija”

 MUP ZDK u kampanji “Oružje ne štiti, oružje ubija”

Uprava policije Ministarstva unutarnjih  poslova Zeničko-dobojskog kantona provodi društveno odgovornu kampanju podizanja svijesti među učenicima srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona pod sloganom „Oružje ne štiti, oružje ubija!“. Kampanja se realizira uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Koordinacijskog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, a u okviru projekta „Prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini” (PILLAR).

Kako je definirano planom aktivnosti, navedena kampanja će se provoditi u periodu od 30. svibnja do 17. lipnja 2022. godine, kada su predviđene početne aktivnosti ove kampanje, a glavni dio aktivnosti u okviru naznačenog projekta će se nastaviti u rujnu tekuće godine, odnosno početkom nove školske godine.

Kampanja ima za cilj da podigne svijest kod populacije mlađih osoba o opasnostima i posljedicama koje uzrokuje upotreba vatrenog oružja.

Tokom trajanja kampanje policijski službenici i službenice će u odabranim srednjim školama održati edukativni sat te podijeliti promotivni materijal učenicima sa ključnim porukama kampanje:

  • Nesreća ne bira mjesto i vrijeme i ne dešava se „tamo nekome“ i „negdje drugo“,
  • Upotreba vatrenog oružja ima za posljedicu smrt, povrede i psihološke traume,
  • Oružje nije snaga, nego slabost, s oružjem se ne pokazuje hrabrost, nego nemoć i strah.

Prema podatcima koje je organizator ove kampanje prikupio u fazi planiranja aktivnosti, u svim dijelovima  BiH evidentirani su nesretni slučajevi uzrokovani vatrenim oružjem koji sa aspekta načina korištenja kao i težine posljedica zasigurno predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik za sve policijske agencije u BIH.

Zbog svega navedenog, a sa ciljem unaprjeđenja sigurnosti i zaštite života djece akcenat u ovoj kampanji je stavljen upravo na srednjoškolsku populaciju koju cijenimo kao najosjetljiviju i naspram koje smo, kao društvo u cjelini i  najodgovorniji.

Zakoni u BiH prepoznaju amnestiju od sudskog procesuiranja svakog tko dobrovoljno preda oružje u nelegalnom vlasništvu, tako da se takvo oružje može dobrovoljno predati pozivom na 122 nadležnoj policijskoj agenciji u BiH – bez straha od sankcije! Pozivom prema nadležnoj policijskoj agenciji bez sankcije se mogu prijaviti i vatreno oružje, municija i eksplozivne naprave odloženi na javnim mjestima ili površinama.

Projekt PILLAR se realizira u okviru incijative Mapa puta 2024. za održivu kontrolu malog oružja i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu koju financiraju Savezna Republika Njemačka, Velika Britanija, Kraljevina Švedska, Republika Francuska, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška i uz podršku Europske unije.

Slične objave