JU „Centar za socijalni rad“ Žepče: Obavijest za porodilje

 JU „Centar za socijalni rad“ Žepče: Obavijest za porodilje

IZ JU „Centar za socijalni rad“ Žepče uputili su obavijest za sve porodilje koju vam prenosimo u cijelosti:

Obavještavamo sve žene- majke porodilje ( zaposlene i nezaposlene ) da od danas ( ponedjeljak ) 05.09.2022. godine mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti ZDK, u prostorijama Centra za socijalni rad Žepče.

Obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su u prostorijama Centra.

Žene majke-porodilje ( zaposlene i nezaposlene ) koje već koriste prava, Centar će po službenoj dužnosti uraditi zamjenu postojećih rješenja kako bi se nastavila isplata te iste nemaju potrebe podnosti zahtjeve.

ZAHTJEV za ostvarivanje prava na novčanu pomoć ženi-majci koja nije u radom odnosu potrebna dokumentacija ( orginal ili ovjerena kopija) :

1. Lična karta na uvid

2. Prijava prebivališta za period od 6 mjeseci i više u ZDK

4. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete/djecu

5. Uvjerenje o nezaposlenosti ili potvrda o redovnom školovanju/ uvjerenje Porezne uprave

6. Tekući račun Banka Kopija

ZAHTJEV za ostvarivanje prava na novčanu naknadu umjesto plaće ženi – majci za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, odnosno roditelju za njegu i brigu o djetetu sa invaliditetom potrebna dokumentacija ( orginal ili ovjerena kopija) :

1. Lična karta na uvid na osnovu koje se u Centru za socijalni sačinjava službena zabilješka

2. Prijava prebivališta za period od 6 mjeseci i više u ZDK

3. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete/djecu

4. Izvještaj o trajanju privremene nesposobnosti – spriječenosti za rad

5. Izvod iz Matične knjige umrlih za dijete (u slučaju smrti djeteta)

6. Ugovor o radu (na neodređeno ili određeno)

7. Potvrda o statusu, sa podacima o tekućem osiguranju, radnom odnosu, svi fondovi

8. Tekući račun

9. Izuzetno, uz zahtjev kojim se priznaje pravo na naknadu plaće prije 01.09.2022. godine, podnosilac je obavezan dostaviti šest platnih lista ovjerenih od poslodavca, i to za mjesece prije početka ostvarivanja prava.

Slične objave