JP Komunalno d.o.o. Žepče: Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme 11 radnika

 JP Komunalno d.o.o. Žepče: Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme 11 radnika

JP Komunalno d.o.o. Žepče objavljuje,

Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme 11 radnika.

U prilogu možete preuzeti čitav tekst Javnog natječaja, kao i prijavni obrazac na Javni natječaj.

Krajnji rok za prijavu na Javni natječaj je 19.05.2023. godine.

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

PRIJAVNI OBRAZAC

Slične objave