CIK predstavio aplikaciju za unos i obradu izbornih rezultata

 CIK predstavio aplikaciju za unos i obradu izbornih rezultata

Predsjednik CIKBiH Ahmet Šantić podsjetio je da je CIKBiH jučer formalno usvojio aplikaciju za unos i obradu rezultata za lokalne izbore 2016. godine.

  • Radi se o jednom softveru koji je modifikovan i sada je brži, efikasniji i na osnovu te aplikacije istovremeno smo uradili jednu instrukciju koja dopunjava samu aplikaciju. Nakon što opštinske izborne komisije unesu rezultate s biračkih mjesta, ukoliko dođe do nelogičnosti, a to se prije radilo u Glavnom centru za brojanje, sada smo im dali pravnu mogućnost, što nam zakon omogućava, da tu nelogičnost isprave na licu mjesta ukoliko je takve prirode da ne utiče na mandate. Ukoliko se radi o većim nelogičnostima na osnovu obrazaca koje su dobili s biračkih mjesta i aplikacija ne može da ih prihvati, tada ide procedura CIK-u – izjavio je Šantić.

Smisao aplikacije jeste da se kontrolni unos koji je ranije rađen u Glavnom centru za brojanje završava u općinskoj izbornoj komisiji, pojasnio je i dodao da ostaje mogućnost ponovnog brojanja glasačkih listića, ali tek nakon utvrđenih izbornih rezultata.

Predsjednik CIK-a ističe da sve ovo treba da omogući ubrzanje procesa objedinjavanja izbornih rezultata i njihovu što veću preciznost.

Po njegovim riječima, predsjednici općinskih, odnosno gradskih izbornih komisija danas su upoznati o osnovnim elementima aplikacije.

  • A od 20. do 23. septembra, slijedi proces obuke glavnih kontrolora u opštinskim izbornim komisijama, a 26. septembra imaćemo kontrolno testiranje, znači aplikacija će biti puštena prema krajnjim korisnicima, odnosno opštinskim izbornim komisijama – kazao je Šantić.

Naglasio je da nije samo aplikacija ta koja treba da ubrza proces objedinjavanja i dostave rezultata, te da to na kraju zavisi od članova biračkih odbora, odnosno od općinskih izbornih komisija koliko budu vješti da to što prije urade, a aplikacija će biti samo od koristi da to i postignu.

Slične objave