Budućnost su „Pametni gradovi i sela“

 Budućnost su „Pametni gradovi i sela“

Predstavnici 31 općine/grada iz Bosne i Hercegovine prisustvovali su u periodu od 06. – 10.11.2023. godine Svjetskom kongresu Smart City Expo u Barceloni. Organizator putovanja je UNDP BiH u okviru projekta MEG (Projekt općinskog okolišnog upravljanja) koji je osmišljen kao strateška intervencija vezana za jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u jedinstvenoj poziciji da se bave sistemskim poboljšanjem sustava lokalne uprave koristeći pristup fokusiran na rezultate. MEG projekt promovira digitalizaciju kroz uvođenje digitalnog dvosmjernog komunikacijskog sustava sa građanima putem web i mobilne platforme eCitizen te uvođenjem digitaliziranih godišnjih istraživanja zadovoljstva građana, kao i postavljanjem kataloga digitalnih administrativnih postupaka u 31 partnerskoj JLS. Ispred općine Žepče nazočila je Branka Janko, direktorica RAŽ-a i koordinatorica MEG projekta u BiH za općinu Žepče.

Svjetski kongres Smart City Expo najveći je i najutjecajniji svjetski događaj o urbanim inovacijama. Održava se u Barceloni od 2011. Svake godine okuplja čelnike iz najinovativnijih tvrtki, vlada i organizacija kako bi pokrenuli gradove prema boljoj budućnosti. Ovogodišnji sajam pametnog rada okupio je 500 govornika, 800 gradova, 1000 izlagača i 22000 posjetitelja. Cilj je kolektivizirati urbane inovacije diljem svijeta i osnažiti gradove da se suoče s kritičnim izazovima s kojima se svijet danas suočava. Fokus je na zelenoj ekonomiji, održivom razvoju, digitalizaciji javne uprave. Očekuje se da će globalna populacija porasti na 10 milijardi do 2050. godine, a 70% tih ljudi živjet će u gradovima. Budućnost čovječanstva neizbježno je urbana, a digitalizacija predstavlja bitnu, nezaustavljivu revoluciju kako bi se osigurali gradovi spremni na budućnost usmjereni na ljude i okoliš.

Tijekom posjete svjetskom sajmu, delegacija iz BiH susrela se sa brojnim delegacijama država Europske unije koje su predstavile inovacije u području pametnih gradova kao što su Japan, Saudijska Arabija, Tajland, Catalonija, a prisustvovala je i radnim sesijama na teme: Inovativne digitalne usluge koje osnažuju gradove, Uvid u podatke koji nadahnjuju urbane inovacije, Finalizacija koraka prema Programu održivog razvoja 2030., Inkluzija i pravednost u srži urbanističkog planiranja gradova, Pametno upravljanje koje odgovara potrebama građana.

Također, predstavnici iz 31 JLS BiH prisustvovali su i panel diskusiji gradonačelnika Barcelone Jauma Collbonia koji je govorio o pametnom upravljanju u Barceloni koje odgovara potrebama građana kroz implementaciju različitih tehnoloških rješenja koja poboljšavaju kvalitetu života i pružaju bolje javne usluge. To uključuje primjenu pametnih sustava za upravljanje prometom, rasvjetom, otpadom, vodom i energijom, kao i razvoj digitalnih platformi za komunikaciju s građanima i pružanje informacija o gradu. Barcelona je poznata po svojim inovativnim projektima poput “Superblocks” koji transformiraju gradske ulice u prostore namijenjene isključivo pješacima i biciklistima, smanjujući buku i onečišćenje zraka. Također, grad aktivno promiče korištenje javnih bicikala i električnih vozila te razvija digitalne usluge za građane poput mobilnih aplikacija za plaćanje parkinga i javnog prijevoza. Grad Barcelona je poznat po svojim inovativnim praksama, poput proračuna sudjelovanja građana, koji omogućuju građanima da sudjeluju u procesu donošenja odluka o javnim financijama. U Europskoj uniji, gradovi/općine igraju sve važniju ulogu u jačanju demokracije i promicanju participativnog upravljanja. Gradovi/općine su mjesta gdje se najčešće susreću građani i politički lideri, a stoga su idealni za promicanje dijaloga i suradnje između građana i vlasti.

Slične objave