Asfaltiran lokalni put u Vrbici

 Asfaltiran lokalni put u Vrbici

U MZ Vrbica je asfaltiran lokalni put, prema Ugovoru koji je potpisan 27. rujna 2022. godine.

Urađena je potporna rekonstrukcija, široki iskop, izrada nasipa i rješavanje odvodnje, te asfaltiranje dionice puta u dužini od 630 metara i širini puta 3,3 metra.

Asfaltiranjem ove dionice Općina Žepče je u potpunosti spojila i asfaltirala naselje Vrbica sve do granice sa Općinom Zavidovići. Od magistralne ceste, preko naselja Donji Lug, Gornji Lug i Vrbice, svim mještanima je ubrzan i olakšan pristup do rubnih dijelova naše općine, ali i do susjedne općine Zavidovići, preko naselja Biljačići.

Vrijednost izvedenih radova je 153.231,83 KM, a sredstva je osiguralo Federalno ministarstvo prostornog uređenja Sarajevo.

Slične objave