1.   mart/ožujak, Dan neovisnosti BiH – neradni dan

 1.   mart/ožujak, Dan neovisnosti BiH – neradni dan

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o proglašenju 1. marta/ožujka Danom novisnosti Bosne i Hercegovine (Službeni list RBiH, broj: 9/95), utvrđeno da je 1. mart/ožujak – Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine državni praznik, te da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

U skladu s tim, 1. mart/ožujak – Dan nevisnosti Bosne i Hercegovine se obilježava samo jedan dan i to na dan samog praznika.

Imajući to u vidu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je srijeda, 1. mart/ožujak 2023. godine, neradni dan, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

Slične objave